Veiligheid

Enkel toegang tot het park na registratie

Toezichthouders bepalen de regels

Zwemvest is verplicht

Verboden te betreden met eigen eten of drinken

Het park is niet verantwoordelijk voor diefstal

Verboden te duiken

Verboden te zwemmen onder constructies

Verboden het park te betreden met scherpe objecten

Niet toegestaan voor (hoog)zwangere vrouwen

Wees respectvol tegen mede-stormers

Verboden te betreden na gebruik van alcohol of drugs